VARDØ RESTORED I

"Vardø Restored er et byutviklingsprosjekt som revitaliserer Vardøs historiske bygningsarv. Drivkraften i prosjektet er lokale vardøværinger med intiativ og handlekraft til å endre fremtidsbetingelsene i en by preget av forfall og fraflytning.

Den kollektive bevisstheten om byens mangfoldige historie gjenopplives, unike kulturhistoriske bygg restaurerers og fylles med nytt næringsinnhold. Med innovative lokale aktører og håndverksmessig presisjon vekkes forfalne bygg fra dvalen. Lokal stolthet over byens fortid restaureres sammen med husene, og gir ny fremtidsoptimisme" (Ingrid Vedeler Brekkhus i Arkitektur N)

 

IVB Arkitektur er tilknyttet teamet til Vardø Restored, og har medvirket i teamet for etableringen av prosjektet. Gjennom arbeidet med Forstudie for kulturarv og Næringsutviking (Vardø 2012) ble potensialer for kulturminnebasert byutvikling kartlagt. Vardø Restored er i dag forankret som fireårig byutvikingsprosjekt (2012-16), med et tverrfaglig team og samarbeidspartnere. Les mer her

Arkitektur N Nr.8 vier hele 56 sider til pågående utviklingsprosjekter i Vardø. I tilegg til  Vardø Restored presenteres også Komafest og Biotope Arkitekter

Vardø Restored presentert i Publikasjonen Genius Loci 

Som del av utstillingen SNAPSHOTS på Galleri ROM ble GENIUS LOCI publisert av Pollen forlag/Eriksen Skajaa Arkitekter

"Når mesteparten av bygningsmassen som vil eksistere om femti år allerede finnes i dag vil omforming og bevaring av eksisterende hus og bygningsmiljøer stadig bli viktigere. I forlengelsen av dette vil tilhørighet og lokal kontekst få økt verdi" (Eriksen Skajaa) 

Vardø Restored presenteres her som et foregangseksempel fra Finnmark på stedstilknyttet arkitektur og utvikling. 

"Å gjenreise lokal stolthet og fremtidstro er en krevende øvelse og kan kun gjøres gjennom konkrete vellykkede resultater over tid. De siste ti årene har det pågått et utrettelig arbeid med å få Vardø opp på beina igjen" (Svein Harald Holmen)

VARDØ RESTORED PRESENTERT PÅ MASTER I ARKITEKTURVERN PÅ AHO 8.MAI 2015

Ingrid Vedeler Brekkhus, for Vardø Restored, presenterte foredrag i til master i arkitekturvern på Arkitektur og Designhøgskolen. Forelesningen, med fokus på kulturvern som byutviklingsstrategi, inngikk i modulen "Monument og minnekulturer". 

Master i arkitekturvern er et nytenkende etterutdanningsprogram ved AHO som tar for seg bevaring, forvaltning og fornying av eksisterende bygninger og bygningsmiljøer. Studiet retter seg mot arkitekter og andre grupper som arbeider innenfor feltet.