VARDØ RESTORED | KULTURARV OG UTVIKLING

VARDØ RESTORED | KULTURARV OG NÆRINGSUTVIKLING

Vardø er den nordøstligste byen i Norge og Vest-Europa. Byen ligger, med sin beliggenhet 70o nord og 31o øst, lenger øst enn St.Petersburg og er historisk preget av tette handelsbånd mot Russland. Vardøs historiske førkrigsbebyggelse er unik i nasjonal sammenheng. Så godt som ingenting var igjen i Finnmark etter krigen, etter at tyskernes brent jords taktikk hadde herjet landsdelen. Resten av bebyggelsen i Finnmark var jevnet med jorden, mens man i Vardø hadde flere bygg og helhetlige miljøer som overlevde historiens brutalitet. Vardø er i dag den eneste byen i Finnmark der det kan oppleves en samlet førkrigshistorie i en tydelig historisk bystruktur. Vardø Kulturarv og utvikling er et lokalt byutviklingsprosjekt støttet av Riksantikvarens verdiskapningsprogram der lokale huseiere, kulturhistoriske bygg og byens fortellinger løftes frem som et potensial for videre næringsrettet bruk i Nordnorges eldste by.

Besøk Vardø Restored her. Hele forstudien kan leses og lastes ned her

Gjennomført i samarbeid med Mats Kemppe Johansen, Svein Harald Holmen, Biotope Arkitekter og  Varanger museum avd Vardø. Støttet av Riksantikvaren, Finnmark Fylkeskommune og Vardø Kommune.