VARANGER | FOLK I LANDSKAPET

VARANGER REGIONALPARK SOM SAMARBEIDSMODELL | FORSTUDIE

Varanger betegner geografisk den største halvøya i Øst Finnmark. Vardø, Vadsø, Båtsfjord og Berlevåg er de største stedene, som alle knyttes sammen av hurtigruten. Som eneste Norske arktiske fastlandsområde finnes her spektakulær geologi, rike fiskefelt og en av verdens mest unike fuglebestander. Med de eldste funn etter bosetning i landet, tre etniske folkegrupper ,og de beste råvarene fra rein, sau og fisk er det en særegen og mangfoldig region. Varanger-regionalpark som samarbeidsmodell vil fremheve hvilke kvaliteter og verdier som kan være utgangspunkt for en mulig regionalpark i Varanger. Utgangspunktet er et ønske om å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde. Folkene er bindeleddet mellom landskapets arv og bruk, og fremtidens utvikling. Gjennom å løfte frem de gode kreftene i regionen er målet å styrke forståelsen av hele Varanger som en felles ressurs for lokalforankret utvikling av natur,- og kulturverdier.

Forstudien vil publiseres februar 2014.  IVB Arkitektur utføres arbeidet i samarbeid med Svein Harald Holmen, Varanger Næringssenter og Aurland Naturverksted. Prosjektet støttes av Kommunal og regionaldepartementet og Vadsø, Vardø, Nesseby og Båtsfjord kommuner.