NORRMANNSGATA, OSLO

IVB Arkitektur bistår to familier med skisseprosjekt for søknad om utvidelse av tomannsbolig på Kampen. Ønsket er en utvidelse i form av en karnapp som kan skape mer lys og rom inn i hovedhuset. I dag bor det 4 voksne og 4 barn i huset. Tilpasning til eksisterende nabolag og felles gårdsrom, samt kulturhistorisk dialog med byantikvaren i Oslo inngår i arbeidet. Oppstart: Juni 2015