GRAND HOTEL VARDØ | RESTORE

Grand Hotel ble oppført i Vardø i 1914, som et av datidens mest prominente og forseggjorte hotell i Nord Norge. Grand reperesenterer Vardøs velstand rundt århundreskifte da behovet for overnatting for handelsreisende fra Russland var økende.  Grand Hotel var et av byggene som overlevde bombingen av Vardø by under andre verdenskrig, og er unikt nasjonalt som et av de mest særegne førkrigsbyggene i Finnmark. I tidens løp har bygget huset både apotek, bank, bibiliotek, skole, telegraf og galleri. Dette viser byggets robuste tilpasningsevne.

Som del av prosjektet Vardø Restored har IVB arkitektur i samarbeid med huseier familien Bertheussen utarbeidet nye planløsninger for kontorfellesskap og leiligheter, samt strategier for midlertidig og permanent bruk av bygget.