BICYCLE DIARIES

Bicycle Diaries handler om nye romlige sykkelfortellinger gjennom Bærums landskap.Bicycle Diaries går gjennom dagliglivets destinasjoner, en dagbok med aktive hverdager tilrettelagt for syklister.

Der bilen før har laget premissene for dagliglivets gjøremål, inntar sykkelen en liknende rolle. Den integreres i dagliglivet og i de stedsegne landskapene. Hverdagslandskapets destinasjoner opphøyes til å bli aktive øyeblikk i et landskap av hverdagens gjøremål. På samme måte som bilen har påvirket dagliglivets rytme og romlige organisering vil sykkelen gjøre det samme.

Gjennomført i samarbeid med landskapsarkitekt Mads Engh Juel